• Kozioł J., Tuchów i okolice, Tuchów 1999.
  • Muszyńska J., Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII w., Kielce 1998.
  • Michalewicz J., Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995.
  • Samsonowska K., Wyznaniowe Gminy Żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918–1939), Kraków 2005.
Print