• Białoskórska K., Wąchock opactwo cystersów, Warszawa 1960.
 • Borkowska S., Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku, Kielce 1998.
 • Bieda T., Pomoc dla ludności żydowskiej w Polsce południowo-wschodniej (w latach 1939-1944), Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej nt. Hitlerowskie ludobójstwo w Polsce i Europie 1939-1945, Warszawa 14-17 IV 1983 r., Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce [materiał do użytku wewnętrznego].
 • Bielawski W., Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Główna Komisja badania zbrodni hitlerowskich w Polsce Instytut Pamięci Narodowej [materiał do użytku wewnętrznego], Warszawa 1987.
 • Borkowska-Łydka M., Iłża, Starachowice 1937.
 • Borzobohaty W., „Jodła”. Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1988.
 • Chlebowski C., Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, Warszawa 1988, 1993, Toruń 2006.
 • Chlebowski C., Reportaż z tamtych dni, Warszawa 1986.
 • Cystersi - misjonarze Europy: Jędrzejów, Koprzywnica, Sulejów, Wąchock, red. A. Tybunalski, Kielce 1994.
 • Guldon Z., Żydzi i Szkoci w Polce w XVI-XVIII, Kielce 1990.
 • Grynberg M., Księga Sprawiedliwych, Warszawa 1993.
 • Informator dziejów historycznych Wąchocka i okolicy, red. J.K. Kubicki, Z.T. Koziński, S. Kowalski, Wąchock 1988.
 • Informator Samorządowy Miasta i Gminy Wąchock, Wąchock 1994-1998.
 • Informator turystyczny. Miasto i gmina Wąchock.
 • Janowski A., Wycieczki po kraju, cz. 1, Warszawa 1990.
 • Jedynak M., Kapliczka na Wykusie. Wokół powstania Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”-„Nurt”, Kielce 2009.
 • Jedynak M., Robotowcy 1943. Monografia II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, Końskie 2007.
 • K., Wąchock. Odnowią kirkut, „Tygodnik Starachowicki”, 3 X 1995.
 • Kraina Świętokrzyska i Ponidzie, red. A. Massalski i R. Garus, Kielce 1995.
 • Krajewska M., Jagielski J., Uwagi o stanie cmentarzy żydowskich w Polsce, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 4, 1981, s. 37-50.
 • Kułaga B., Gonciarz M., Wąchock. Przewodnik turystyczny, Kielce 1998.
 • Kumor B., Nieznane źródła do statystyki ludności diecezji krakowskiej w XVIII w., „Przeszłość demograficzna Polski, z. 4, 1971, s. 21-60.
 • Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-10. XVIII wieku, red. Z. Guldon, K. Krzystanek, Kielce 1990.
 • Mirowski R., Świętokrzyski Album, cz. IV, Kielce 2003.
 • Niwiński N., Opactwo cystersów w Wąchocku Fundacja i dzieje uposażenie do wieków średnich, Kraków 1930.
 • Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
 • Piątkowski S., Kutkowski A., „Bądźcie bez litości”. Polityka okupacyjnych władz niemieckich wobec ludności polskiej w dystrykcie radomskim, Lublin-Radom 2009.
 • Powiat starachowicki. Przewodnik turystyczny, b. r.m.
 • R. Garus, Szlakiem cystersów i romańskich zabytków, Kielce b. r.
 • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, red. F. Sulimierskiego i B. Chlebowskiego, Warszawa 1883, t. 13, s. 156-159.
 • Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939-1945, Kraków-Rzeszów 2008.
 • Szachter Kalib G., Z Bodzentyna do Auschwitz i Bergen-Belsen, Towarzystwo Dawida Rubinowicza, Bodzentyn 2009.
 • To już 20 lat, Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka, Wąchock 2006.
 • Winiarczyk K., Cmentarze wąchockie. O ludziach, którzy ode szli..., Wąchock 2004.
 • Winiarczyk K., Kalendarium wąchockie, Wąchock 2002.
 • Winiarczyk K., Szkice z dziejów Wąchocka i okolicy, Wąchock 2008.
 • Wiśniewski J., Dekanat Iłżecki, Radom 1909-1911.
 • Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku, 1991 rok, red. A. Massalski, ks. D. Olszewski, Kielce 1993.
 • Z przeszłości Żydów Polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo, red. J. Wijaczka, G. Miernik, Kraków 2005.
Print