• Drabina J., Historia Gliwic, Gliwice 1995.
  • Gleiwitz, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, t. 1, red. Sh. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s. 433.
  • Kubit B., Żydzi gliwiccy, Gliwice 2005.
  • Kubit B., Mszyca W., Oscar Troplowitz Innowator, Gliwice 2017.
  • Maniecki J., Wójcik M., O miłości, życiu i śmierci. Opowieść o Żydach gliwickich, Gliwice 2016.
  • Maser P., Weiser A., Juden in Oberschlesien, Berlin 1992.
  • Zabytki kultury żydowskiej w województwie śląskim, Katowice 2007.
  • Żydzi gliwiccy  materiały z konferencji, Muzeum w Gliwicach 1718 listopada 2005, red. B. Kubit, Gliwice 2006.

 

Print