Judaika
  • Alicke K.-D., Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, Monachium 2008.
  • Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland: 1932–1933, Berlin 1933, s. 29.
  • General-Verzeichniss sämmtlicher in dem Departament der Königl. Regierung von Westpreussen vorhandenen Juden welchen das Staatsbürger-Recht ertheilet worden, Marienwerder [1812?].
  • Kabus R., Juden in Ostpreussen, Husum 1998.
Regionalia
  • Groszkowski R., Baruchowski S., Iława na dawnej pocztówce, Iława 2000.
  • Koziełło-Poklewski B., W okresie międzywojennym, [w:] Iława, Olsztyn 1999.
  • Piątkowski A., Iława w czasach nowożytnych (wybrane zagadnienia), [w:] Iława, Olsztyn 1999.
  • Szczepański S., Cmentarze w Iławie od pradziejów do współczesności  zagubiony fragment pamięci lokalnej, [w:] Iławianie o historii miasta i okolic, red. A. Błędowska, M. Czerny, Iława 2005.
  • Szczepański S., Mieszkańcy Iławy na tle dziejów miasta (do 1945 r.), [w:] Iława 1305–2005. Siedemset lat dziejów, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2006.
Print