• Ćwik W., ABC miast Lubelszczyzny w: Kalendarz Lubelski 1963, Lublin, 1962, s. 99-104.
  • Gawarecki H., Marszałek J., Szczepanik T., Lubelszczyzna, Warszawa 1979.
  • Józefów (nad Wisłą) [hasło] w: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego (1880-1902), t. III, Warszawa 1880-1914, s. 609.
  • Kasperek J., Rys historyczny miejscowości powiatu Opole Lubelskie, Lublin 1973.
  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII, woj. lubelskie, z. 13, pow. opolski, s. 2-5.
  • Libera J., Skrócone studium historyczno-ruralistyczne wsi Kolczyn, woj. lubelskie, Lublin 1984, mpis PKZ O/Lublin.
  • Opas T., Sytuacja ludności żydowskiej w miastach szlacheckich województwa lubelskiego w XVIII wieku, w: „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1968, nr 67, s. 3-37.
  • Próchniak B., Józefów nad Wisłą, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie, Lublin, b.d.
  • Rys historyczny Józefowa n/Wisłą, woj. lubelskie, opracowany na podstawie dokumentacji Pracowni Konserwacji Zabytków o. w Lublinie, Józefów n/Wisłą 1984, za wersją elektroniczną: https://docs.google.com/Doc?id=dc3jk4t5_12dztjtchg [stan na 01.01.2011].
Print