Stowarzyszenie Sierot Żydowskich w Pilźnie (Society of Jewish Orphans in Pilzno) – especially active in the interwar period; it made a profit on the sales tobacco products [1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Szczeklik Józef, Żydzi w Pilźnie i ich zagłada [in:] Rocznik Tarnowski 1995/1996 pp. 223–240