• Anuszkiewicz E., Żydzi nad Biebrzą od czasów najdawniejszych do 1941, Ełk 1997.
  • Lipsk nad Biebrzą. Monografia historyczna do 1914 r., red. Z. Kosztyła, Białystok 1980.
Print