Year Total population Population of Jews Percentage of Jews
1808 1,087 82 7.5%
1820 1,215 291 24%
1827 1,233 364 29.5%
1855   741  
1857 1,658 727 43.8%
1862 1,788 756 42.3%
1921 1,872 912 48.7%
2012 3,125    

Source:

  • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, Warsaw (2012).
  • Myszyniec, The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, S. Spector , G. Wigoder (eds.), Nowy Jork (2001), 864.

  • Myszyniec, Miasta polskie w tysiącleciu, S. Andrzejewski et al. (eds.)., Wrocław, 2 (1967), 487–488.

  • Myszeniec, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (eds.), Warsaw, 6: Malczyce–Netreba (1885), 839.

  • Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIX–XX wieku, Pułtusk (2005), 65.

  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX: studjum statystyczne, Warsaw (1930), 67.

Print