• Ansorge W., Moje pierwsze osiemdziesiąt lat. Z Breslau do Izraela, Wrocław 2009.
 • Ascher A., Oblężona społeczność. Wrocławscy Żydzi w czasach nazizmu, Wrocław 2009.
 • Kaliski E. M., Legenda o żydowskim chłopcu, który komunię świętą przyjął, [w:] Z tamtej strony historii czyli wrocławskie i dolnośląskie legendy, podania, baśnie i niesamowite wydarzenia, red. J. Janczak, Wrocław 1993.
 • Kaliski E. M., Żywe pochodnie na Solnym Targu, [w:] Z tamtej strony historii czyli wrocławskie i dolnośląskie legendy, podania, baśnie i niesamowite wydarzenia, red. J. Janczak, Wrocław 1993.
 • Laskier-Wallfisch A., Inherit the Truth: A Memoir of Survival and the Holocaust, New York 2000.
 • Łagiewski M., Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 • Łagiewski M., Wrocławscy Żydzi 18501944, Wrocław 1994.
 • Nick D., Dzieło Żydów Wrocławia. Stary Asch i Bauerowie – pamięć ocalona, Wrocław 2005.
 • Ordyłowski M., Życie codzienne we Wrocławiu 19451948, Wrocław 1991.
 • Stolarska-Fronia M., Udział środowisk Żydów wrocławskich w artystycznym i kulturalnym życiu miasta od emancypacji do 1933 roku, Warszawa 2008.
 • Szaynok B., Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 19451950, Wrocław 2000.
 • Tokarska-Bakir J., Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa 2008.
 • Ziątkowski L., Dzieje Żydów we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Ziątkowski L., Między niemożliwym a koniecznym: reformy państwa pruskiego w końcu XVIII  i na początku XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Śląsku, Wrocław 2007.
Print