• Kabus R., Juden in Ostpreussen, Husum 1998.
  • Kossert A., Prusy Wschodnie. Historia i mit, Warszawa 2009.
  • Mrozek A., Zabytkowe obiekty kształtowanej zieleni, w: Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla. Stan zachowania, potencjały i problemy, red. J. Wysocki, Olsztyn 2006.
  • Salm J., Z problematyki rozwoju przestrzennego Pasłęka, [w:] Pasłęk. Z dziejów miasta i okolic. 1297–1997, red. J. Włodarski, Pasłęk 1997.
  • The Encyclopedia of Jewish Life before and during the Holocaust, red. Sh. Spector, New York 2001.
  • Włodarski J., Pasłęk w okresie od wojen napoleońskich do II wojny światowej (1807–1945), [w:] Pasłęk. Z dziejów miasta i okolic. 1297–1997, red. J. Włodarski, Pasłęk 1997.
  • Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica”, t. 7, 2002.

 

Print