Pierwszy żydowski cmentarz w miasteczku Wiliampol powstał tuż nad brzegiem Wilii. Zgody na pochówki udzieliła właścicielka miasteczka Ludwika Karolina Radziwiłłówna (1667–1695). Nie zachowały się żadne ślady cmentarza oraz stojącej nieopodal synagogi.

Print