Szkoła powstała w 1915 r. Początkowo obejmowała dwie klasy zasadnicze oraz dwie klasy wstępne. Drogą stopniowego rozwoju otwierano kIasy wyższe, osiągając model ośmioklasowy. Do 1918 r. językiem nauczania był niemiecki, następnie polski. Dyrektorami placówki byli: dr Salomon Gutman (1915–1922), Aleksander Alterowicz (1922–1923), dr Aron Tilleman (od 1923). W 1926 r. siedziba szkoły znajdowała się przy ul. Pałacowej 2. Było 104 uczniów i 122 uczennice. Szkoła posiadała niepełne prawa gimnazjum państwowego z zastrzeżeniem dla klas od I–IV. Personel stanowili wówczas:

 • Berman Jakub (ur. 1862) – śpiew;
 • Bomasz Włodzimierz, dr (ur. 1892) – lekarz szkolny;
 • Diamand Leon Wolf (ur. 1901) – język polski, historia, geografia;
 • Dimitriuk Natalia (ur. 1887) – język polski (prawosławna);
 • Einhorn Isar, inż. (ur. 1891) – matematyka, fizyka;
 • Gutman Sara (ur. 1883) – dentystka szkolna;
 • Johanzon Elżbieta (ur. 1865) – język niemiecki (ewangeliczka);
 • Lewin Fania (ur. 1885) – język francuski (absolwentka Sorbony);
 • Lewin Symcha (ur. 1902) – gimnastyka;
 • Lichtenstein Rebeka (ur. 1885) – historia, geografia;
 • Oller Isser, dr (ur. 1888) – łacina;
 • Onin Berta (ur. 1892) – język francuski (absolwentka Sorbony);
 • Orlańska Zyna (ur. 1893) – język niemiecki, matematyka;
 • Press Hirsz (ur. 1889) – rysunki;
 • Rozenman Gedalja, dr (1875–1943) – język rosyjski (późniejszy przewodniczący Judenratu w Białymstoku);
 • Rubinstejn Leia (ur. 1888) – język niemiecki;
 • Rubinsztein Judyta (ur. 1905) – sekretarka;
 • Strzelecki Władysław (ur. 1888) – łacina, historia, propedeutyka filozofii;
 • Szkolnik Oszer (ur. 1893) – język hebrajski;
 • Tilleman Aron, dr (ul. 1894) – dyrektor, historia;
 • Tilleman Sebastian, dr (ur. 1897) – język polski, historia;
 • Wajnszel Menachem (ur. 1897) – matematyka;
 • Zabiełło Irena (ur. 1893) – język polski.

Źródło:

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 85.
Print