W czwartek 20 września 2018 r. w Gostyninie odbędzie się uroczystość upamiętnienia cmentarza żydowskiego oraz promocja szlaku historycznego. Działania te stanowią część projektu „Wielokulturowy Gostynin”.

W ramach podjętych działań powstał szlak historyczno-kulturowy składający się z 10 tablic tematycznych. Ich tekst przygotował Piotr Syska, a projekt graficzny opracowała Magdalena Sikorska. Dwie z dziesięciu tablic: „Sztetl. Żydzi w Gostyninie” oraz „Żydowskie getto”, opowiadają o licznej gostynińskiej społeczności żydowskiej – liczącej w latach 30. XX wieku około 3 tys. osób.

Ważnym elementem projektu „Wielokulturowy Gostynin” jest także upamiętnienie cmentarza żydowskiego, który w czasie okupacji i we wczesnych latach powojennych został całkowicie ograbiony z macew. Niemcy używali macew do utwardzenia dróg i chodników. Dziś na terenie cmentarza nie znajduje się żaden nagrobek. Fragmenty macew zostały odkryte w 2010 r. na terenie lasu w okolicach Gostynina. Na cmentarzu był także ohel cadyka Jechiela Meira Lipszyca – Dobrego Żyda z Gostynina. Obiekt ten został, według relacji ocalałego z Zagłady gostyninianina Izaaka (Icka) Kraicera, rozebrany w 1940 roku.

Środki na projekt „Wielokulturowy Gostynin – upamiętnienie cmentarza żydowskiego” zostały pozyskane ze Stowarzyszenia Żydowski Instytutu Historyczny. Wnioskodawcą, w konkursie na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę, było lokalne stowarzyszenie Gostynińskie Centrum Rozwoju we współpracy z nieformalną grupą „Wielokulturowy Gostynin”.

Program:

  • 12.00 – uroczystość upamiętnienia cmentarza żydowskiego w Gostyninie; miejsce: ul. Gościnna;
  • 16.30 – promocja Szlaku Wielokulturowego Gostynina i odczyt dr. Przemysława Nowogórskiego Kilka słów o historii Żydów w Gostyninie; miejsce: ul. Zamkowa 31, Sala Kolumnowa Zamku Gostynińskiego;
  • 18.00 – spacer Szlakiem Wielokulturowego Gostynina.

Na podstawie materiałów przesłanych przez Piotra Syskę. Szlak Wielokulturowego Gostynina dostępny jest również online: http://miniszlak.blogspot.com/

Print