Gimnazjum koedukacyjne, należące do Józefa Zeligmana, Józefa Lebenhafta i Jakuba Dereczyńskiego, powstało w 1918 roku. Jego założycielem była organizacja pod nazwą „I-sze Zrzeszenie Nauczycieli w Białymstoku”. Początkowo językiem wykładowym był rosyjski, do 1921 r. wyeliminowany na rzecz polskiego. Mimo znacznej grupy nauczycieli-Żydów szkoła nie miała charakteru żydowskiego; prowadzono lekcje religii katolickiej.

W 1925 r. szkoła mieściła się przy ul. Sienkiewicza 4. Miała wówczas niepełne prawa gimnazjum państwowego z zastrzeżeniem. Uczęszczało 119 uczniów i 140 uczennic. W skład personelu wchodzili:

 • Arkin Franciszka (ur. 1884) – język niemiecki;
 • Bomasz Wlodzimierz (ur. 1893) – lekarz szkolny;
 • Czechowska Cecylja (ur. 1876) – język polski;
 • Dereczyńska Matylda (ur. 1896) – matematyka;
 • Dereczyński Jakub (ur. 1887) – matematyka, fizyka;
 • Echeński Filip (ur. 1880) – język polski, język niemiecki, historia;
 • Lebenhaft Józef – matematyka;
 • Lebenhaftowa-Kryńska Anna (ur. 1895) – historia, geografia;
 • Łaniewski Józef (ur. 1879) – łacina;
 • Minc Leon (ur. 1878) – łacina;
 • Pawłowska Zofia (ur. 1889) – przyrodoznawstwo, geografia;
 • Pawłowski Kalikst (ur. 1874) – język polski, historia;
 • Perelsztejn Anna (ur. 1902) – sekretariat;
 • Trepczyna Józefa (ur. 1880) – język francuski;
 • Witkowski Jerzy (ur. 1893) – rysunki, przyrodoznawstwo, gimnastyka;
 • Zalewski Antoni, ksiądz (ur. 1894) – religia (katolicka);
 • Zeligman Anna (ur. 1886) – język niemiecki;
 • Zeligman Józef (ur. 1882) – dyrektor, historia, łacina.

Nota bibliograficzna

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, ss. 85–86.
Print