Gimnazjum powstało w 1918 r., początkowo z językiem wykładowym rosyjskim. W roku szkolnym 1919/1920 wprowadzono jako wykładowy język polski. Miało profil humanistyczny. Nie miała charakteru stricte żydowskiego – odbywały się tu lekcje religii katolickiej.

W 1925 r. szkoła miała system ośmioklasowy. Posiadała niepełne prawa gimnazjum państwowego. Liczyła 105 uczniów oraz 125 uczennic. W tym okresie w skład personelu wchodzili:

 • Berger Juliusz (ur. 1900) – przyrodoznawstwo, geografia;
 • Dobrski Zygmunt, ks. (1876) – religia katolicka;
 • Dworecki Mojżesz (ur. 1891) – matematyka;
 • Dżurlaj Michał (ur. 1897) – język rosyjski;
 • Fink Adolf (ur. 1898) – fizyka, chemia;
 • Fink Basia (ur. 1900) – język polski, język niemiecki;
 • Grynberg Maksymilian (ur. 1884) – dyrektor, język polski;
 • Kozłowski Adam (ur. 1898) – historia;
 • Lichtman Kalman (ur. 1899) – religia mojżeszowa, prace ręczne;
 • Rozenbaum Aleksander (ur. 1893) – matematyka, geografia;
 • Sas Dawid (ur. 1882) – łacina, język niemiecki;
 • Switycz Władysław (ur. 1887) – śpiew;
 • Tunis Bela (ur. 1899) – historia, geografia.

Nota bibliograficzna

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 89.
Print