• Penkalla A., Zespół synagogalny w Tarłowie, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” kwiecień 1989, nr 2.
Print