• Mosty Wielkie [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, W. Walewski, B. Chlebowski, t. VI, Warszawa 1885, s. 715–721.
  • Czarnecki J., My Life as an "Aryan", From Velyki Mosty through Zhovkva to Stralsund, Konstanz 2007.

Print