This article is not available in selected language.

Traby

Province: Grodno Region / Nowogródek Voivodeship (before 1939)
County: Iwie (Іўе) / wołożyński (before 1939)
Community: Traby (Трабы) / Traby (before 1939)
Other names: Трабы [official language]; Traby [English]
GPS: 54.1583° N / 25.9075° E, 54°9'29" N / 25°54'27" E

location

Traby położone są w północno-zachodniej części obwodu grodzieńskiego. Osada  znajduje się nad rzeką Klewą, dopływem rzeki Gawij, króra z kolei jest prawym dopływem rzeki Niemen. Odległość do Lidy – 55 km na północny wschód.  W tym miejscu zaczyna się Wyżyna Oszmiańska. Traby od połowy XVI wieku wchodziły w skład powiatu oszmiańskiego województwa wileńskiego, następnie stały się centrum gminy w powiecie wołożyńskim województwa nowogrodzkiego[[refr:| Батвіннік, М. Трабы // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. Кн. 1. – Мінск, "БелЭн", 1996. – С. 517. ]]. Po rozbiorze Rzeczypospolitej (po podziale) w 1795 roku Traby stały się centrum obwodu  w Oszmiańskim powiecie Wileńskiej (1795 – 1797 r.), Litewskiej (1797 – 1801 r.), a następnie ponownie Wileńskiej Guberni (1801–1917 r.)[[refr:| Батвіннік, М. Трабы // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. Кн. 1. – Мінск, "БелЭн", 1996. – С. 517. ]]. Od marca 1918 roku weszły w skład powstałej Białoruskiej Republiki Ludowej.  W latach 1920-1922 wchodziły w skład Republiki Litewskiej, po podpisaniu traktatu ryskiego w latach 1922-1939 – przeszły do Polski i stały się centrum gminy powiatu wołożyńskiego województwa nowogrodzkiego. Od września 1939 roku wchodząc w skład Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej od 15.01.1940 r. były centrum sielsowieta juraciszskiego rejonu. W czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej miasteczko było okupowane od 26 czerwca 1941 r. do 7 lipca 1944, częściowo spalone[[refr:| Памяць: Гіст.-дакум хроніка Іўеўскага р-на Гродзенскай вобл. — Мн., 2002. – С. 481. ]]. Od 20.01. 1960 r. i po dzień dzisiejszy Traby – to wioska w położona w iwiejskim rejonie obwodu grodzieńskiego, centrum trabskiego selsowieta.  

                                  

In order to properly print this page, please use dedicated print button.