This article is not available in selected language.

Popielany

Province: Utena County / Utena County (before 1939)
County: Akmenė (Okmiany) / Papilė (Popielany) (before 1939)
Community: Papilė (Popielany) / Papilė (Popielany) (before 1939)
Other names: Papilė [official language]; Papilė [English]; Попеляны [German / Russian]
GPS: 56.1521° N / 22.7958° E, 56°9'7" N / 22°47'44" E

location

Miasteczko Popielany jest położone w pobliżu drogi Kurszany (lit. Kuršėnai) – Możejki (lit. Mažeikiai), nad rzeką Windawą (lit. Venta), na terenie Parku Regionalnego Venta. Park ten nazywany jest klejnotem północnych równin. Grodzisko Popielany zachowało się tylko w części.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.