• Brejda Dorota, Przemyśl i okolice, Krosno 1997.
 • Gilewicz Aleksy, Rożański Jan, Przemyśl i okolice, Warszawa 1968.
 • Gosztyła Marek, Proksa Michał, Kirkuty Podkarpacia, Przemyśl 2001.
 • Kiryk Feliks, Żydzi w Małopolsce, Przemyśl 1991.
 • Kłos Stanisław, Rzeszów, Głogów Małopolski, Tyczyn, Błażowa i okolice, Krosno 1998.
 • Konrad Orzechowski, Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych, Kraków.
 • Korzec Marcin, Przemyśl i okolice, Krosno 2003.
 • Kyciński Stanisław, Pogórze przemyskie, Warszawa 1992.
 • Michalewicz Jerzy, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995.
 • Potocki Andrzej, Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
 • Rożański Jan, Przemyśl i okolice, Warszawa 1977.
 • Rużycki Zbigniew, Przemyśl i okolice w 7 dni, Przemyśl 1995.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. VII, nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, Warszawa 1880-1914, Tom XII, 693, nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, Warszawa 1880-1914.
 • Wierzbieniec Wacław, Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia demograficzne i społeczne, Rzeszów 2003.
 • Wolski Krzysztof, Przemyśl i okolice, Przemyśl 1957.

 

Print