This article is not available in selected language.

Szczuczyn (Białoruś)

Province: Grodno Region / Nowogródek Voivodeship (before 1939)
County: Szczuczyn (Шчучын) / szczuczyński (before 1939)
Community: Szczuczyn / Szczuczyn (Шчучын) (before 1939)
Other names: Шчучын [official language]; Shchuchyn [English]
GPS: 53.6203° N / 24.7028° E, 53°37'13" N / 24°42'9" E

location

Szczuczyn (biał. Шчучын, hebr. שצ'וצ'ין, lit. Ščiutinas, ros. Щучин) - miasto na Białorusi w obwodzie grodzieńskim nad rzeką Szczuczynką, siedziba administracyjna obwodu szczuczyńskiego. 

Szczuczyn leży 68 km na wschód od Grodna, 7 km od stacji kolejowej Różanka na linii Wołkowysk–Lida, w pobliżu drogi samochodowej Grodno–Lida, wzdłuż drogi Wołkowysk–Ostryna–Wilno. W granicach miasta droga ta jest główną ulicą (ul. 17 września i jej przedłużenie – ul. Sowiecka).

Szczuczyn liczył 16,3 tys. mieszkańców w 2002 r. i 15 tys. mieszkańców w 2009 roku.

Współrzędne geograficzne: 53°36'24"N, 24°44'20"E

In order to properly print this page, please use dedicated print button.