Kościół pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa powstał w początku XVIII w., na miejscu kamienicy Świdów-Szamotulskich, w której według legendy w 1399 r. Żydzi mieli dopuścić się profanacji hostii. Pretekstem do powstania świątyni było m. in. rzekome odnalezienie w 1620 r. zamurowanego w filarze stołu, na którym miano dokonać zbezczeszczenia; przypuszcza się, że była to mistyfikacja karmelitów trzewiczkowych chcących nabyć grunt w obrębie miasta. Ostatecznie pozwolenie na budowę wydał król Jan Kazimierz w 1668 r., a adaptacja kamienicy zakończyła się w 1704 r. W 1735 r. na suficie świątyni, nad głównym ołtarzem franciszkański malarz Adam Swach wykonał malowidło, przedstawiające sceny nakłuwania hostii przez Żydów oraz sąd nad sprawcami tego czynu. Obraz przetrwał do dzisiaj.

W 2005 r. metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki polecił przenieść z kościoła do Muzeum Archidiecezjalnego tablicę z początku XX w., na której napis głosił:

Boże, jak za taką krzywdę nagrodzimy?

Twoję, gdy ciężką mękę w Poznaniu widzimy.

Ty sam Boże jakoś jest zawsze sprawiedliwy,

Ty wyniszcz aż do szczętu ten naród złośliwy[1.1].

W 2013 r. w dolnym kościele umieszczono tablicę informacyjną, objaśniającą antysemicki charakter malowidła Swacha.

Print
Footnotes