W roku szkolnym 1930/1931 w Białymstoku przy ul. Branickiego 3 funkcjonowała koedukacyjna szkoła powszechna z 7 kompletami uczniów (łącznie 189), z językami wykładowymi polskim i jidysz oraz nauczanym hebrajskim. Posiadała 7 sal lekcyjnych (383 m kw., wynajęte) oraz 10 nauczycieli (w tym 1 na pełen etat).

Źródło:

  • Szkoły w Rzeczpospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/1931, Warszawa 1933, s. 180.
Print