W roku szkolnym 1930/1931 w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 23 funkcjonowała koedukacyjna szkoła powszechna z 2 kompletami uczniów (łącznie 38), z językiem wykładowym jidysz oraz nauczanym polskim i hebrajskim. Posiadała 2 sale lekcyjne (268 m kw., wynajęte) oraz 5 nauczycieli (w tym 1 na pełen etat).

Źródło:

  • Szkoły w Rzeczpospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/1931, Warszawa 1933, s. 180.
Print