W roku szkolnym 1930/1931 w Białymstoku przy ul. Kościelnej 6 funkcjonowała żeńska szkoła powszechna z 5 kompletami uczennic (łącznie 168). Językiem wykładowym był jidysz, a przedmiotami nauczanymi – polski i hebrajski. Szkoła posiadała 5 sal lekcyjnych (335 m kw., wynajęte) oraz 11 nauczycieli (w tym 1 na pełen etat).

Źródło:

  • Szkoły w Rzeczpospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/1931, Warszawa 1933, s. 180.
Print