W roku szkolnym 1930/1931 w Białymstoku przy ul. Kupieckiej 19 funkcjonowała żeńska szkoła powszechna z 3 kompletami uczennic (łącznie 76). Językiem wykładowym był polski, a przedmiotami nauczanymi – jidysz i hebrajski. Szkoła posiadała 4 sale lekcyjne (122 m kw., wynajęte) oraz 5 nauczycieli.

Źródło:

  • Szkoły w Rzeczpospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/1931, Warszawa 1933, s. 180.
Print