Synagoga Szewska, zwana Szustersze Szul, wznosiła się przy dziedzińcu synagogalnym w Lachowiczach. Miała charakter chasydzki, związana była bezpośrednio z postacią przywódcy miejscowych chasydów rabinem Aronem Małowickim, zwanym Rebbe Aharle (zm. 1881). Przestała istnieć już w czasie pierwszej wojny światowej.

Bibliografia

Print