Przy wuł. Synahohy 23 (ukr. вулиця Синагоги, 23) w Czerniowcach zachowała się dawna synagoga chasydów wyżnickich, pochodząca z końca XIX wieku. Jest to budowla orientowana, nakryta dachem dwuspadowym, posadowiona kalenicowo do ulicy. Została wybudowana ze środków Bractwa Psalmowego (Chewra Tehilim), stąd nazwa. Jej głównymi użytkownikami byli chasydzi z Wyżnicy, przebywający w Czerniowcach.

W 1946 r. budynek został znacjonalizowany, a następnie przekazany fabryce instrumentów muzycznych. Od 1995 r. pełni funkcje kultowe – odbywają się tutaj nabożeństwa Ewangelicznego Kościoła Bożego. Wewnątrz zachowały się fragmenty fresków przedstawiających sceny starotestamentowe (ofiara Izaaka, przekazanie Tory na górze Synaj), pochodzące najprawdopodobniej z okresu międzywojennego.

Bibliografia

  • „Jaki że harni szatra twoji, Jakowe…”. Nastinni rozpysy synahoh Bukowyny. Kataloh wystawky, red. M. Kuszmir, J. Kotljar, A. Jamczuk, Czerniwci 2016.
  • Our home was here, our world… Jewish Chernivtsi. Unforgotten image, Chernivtsi 2018.
Print