• TERESA JABŁOŃSKA – jest nauczycielką od 20 lat. Pracując z młodzieżą zawsze stara się zwracać uwagę na aktywną obecność ludności żydowskiej na ziemiach polskich od czasów średniowiecza aż do współczesności. Projekty edukacyjne zaczęła realizować w 2006 roku, początkowo indywidualnie, potem w zespole z innymi nauczycielami. W tym zakresie bardzo ważna stała się współpraca z organizacjami pozarządowymi, które promowały kulturę żydowską. Stałym elementem jej projektów są wycieczki tematyczne do Krakowa, Warszawy i niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz II Birkenau. Nowym doświadczeniem stały się dla niej szkolenia i seminaria nauczycieli, zarówno w Polsce, jak i Wannsee czy Jerozolimie. Pozwoliły jej one poszerzyć wiedzę i warsztat metodyczny oraz wzbogaciły bazę źródłową. Nowym elementem jej pracy jest realizacja wielokulturowych lekcji wychowawczych oraz zbieranie historii rodzinnych i relacji świadków historii polsko-żydowskiej.

Kontakt: [email protected]

Więcej informacji: http://dialog.org.pl/liderzy-dialogu/pl/lider/teresa-jablonska/

Print