Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Wirtualny Sztetl ogłaszają nabór na Wikipedystkę/tę Rezydentkę/ta. Program rezydencyjny stanowi część nowego Wikiprojektu GLAM organizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska.

Osoba wyłoniona w zapytaniu ofertowym będzie pełnić rolę Wikipedystki/ty Rezydentki/ta – przedstawicielki/la społeczności Wikipedii ściśle współpracującej/ego z pracownikami Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ze szczególnym uwzględnieniem członków redakcji Wirtualnego Sztetla. Rezydentce/towi udostępnione będą zweryfikowane treści publikowane na stronie Wirtualnego Sztetla, zbiory cyfrowe oraz zbiory biblioteczne Muzeum POLIN. Muzeum gwarantuje również możliwość konsultacji w zakresie źródeł historycznych.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, w czasie rezydentury wybrani pracownicy Muzeum POLIN pod opieką zespołu ds. GLAM odbędą szkolenie na temat praktyk i wartości Wikipedii oraz wezmą udział w warsztacie tworzenia treści w Wikipedii.

Mamy nadzieję, że relacja zbudowana ze społecznością Wikipedystów, stanie się początkiem długofalowej współpracy.

Dowiedz się jak aplikować >>

Print