Judaika
  • Liepaja, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2, New York 2001, ss. 729–730.
  • Meler M., Lijepaja[w:] Miesta naszej pamiati. Jewriejskije obszcziny Łatwii, unicztożiennyje w Hołokostie, Riga 2010, ss. 242–257.
Print