Wiadomo, że oprócz głównej synagogi w Kałuszu, w mieście funkcjonowały jeszcze trzy inne: synagoga Stretenera, synagoga Szabsaja Mendla oraz synagoga chasydzka, kierowana w międzywojniu przez rabina Rappoporta z Perehińska. Któraś z nich, położona pod współczesnym adresem wuł. Szewczenka 9 (вулиця Шевченка 9), a wystawiona w początku XX w., po powojennej przebudowie mieści obecnie Muzeum Historyczno-Krajoznawcze Ziemi Kałuskiej (ukr. Istoryko-krajeznawczyj muzej Kałuszczyny, Історико-краєзнавчий музей Калущини).

 

Print