Lubelska dzielnica żydowska wraz z okazałą synagogą Maharszala i Maharama zostały zniszczone w czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej oraz bezpośrednio po niej. Do dzisiejszego dnia pozostało w Lublinie jeszcze wiele śladów kilkusetletniej obecności Żydów.

29.06.2001 r. został otwarty Szlak Pamięci Żydów Lubelskich. Trasa szlaku wynosi 2,5 km i obejmuje 13 obiektów oraz miejsc związanych z historią żydowskiej społeczności w Lublinie. Na każdym z obiektów umieszczono tabliczki informacyjne w jęz. polskim oraz angielskim.

Szlak rozpoczyna się u podnóża Zamku Lubelskiego, a kończy przy Bramie Grodzkiej na Starym Mieście.

Oto wykaz wszystkich przystanków:

1. Obelisk na Placu Zamkowym, na którym umieszczono tablicę z mapą przedwojennej dzielnicy żydowskiej.

2. Zamek Lubelski będący od poł. XIX w. więzieniem. W okresie II wojny światowej był więzieniem gestapo, w którym przetrzymywano również osoby pochodzenia żydowskiego. W latach 1944–1954 służył za polityczne więzienie karno-śledcze podległe początkowo władzom sowieckim, a następnie Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego. 

3. Miejsce dawnego kompleksu synagogalnego przy al. Tysiąclecia. W miejscu, gdzie stała słynna synagoga Maharszala, umieszczono tablicę pamiątkową z wizerunkiem budynku.

4. Stary cmentarz żydowski przy ul. Kalinowszczyzna.

5. Nowy cmentarz żydowski przy ul. Walecznych.

6. Jesziwat Chachmej Lublin.

7. Szpital Żydowski przy ul. Lubartowskiej 81.

8. Żydowski Dom Ludowy im. I.L. Pereca u zbiegu ul. Czwartek i Szkolnej.

9. Synagoga Chewra Nosim przy ul. Lubartowskiej 10 to jedyna synagoga, która zachowała się w Lublinie. Obecnie jest to dom modlitwy, a obok mieści się lubelska siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz lubelska Filia Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie.

10. Pomnik Ofiar Getta.

11. Budynek przy ul. Noworybnej i Rybnej, który w latach 1944–1945 był siedzibą Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, a następnie do 1949 r. Wojewódzkiego Komitetu Żydów w Lublinie.

12. Żydowski Dom Starców i Sierot przy ul. Grodzkiej.

13. Brama Grodzka (zw. Żydowską) – obecnie siedziba Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”.

 

Print