Szkolenie dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego zatytułowane “Śladami Żydów na Lubelszczyźnie” odbyło się w dniach 27-28 listopada 2010 w Lublinie i Chełmie. Szkolenie zostało zorganizowane przez: Stowarzyszenie Panorama Kultur , Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” , Muzeum Historii Żydów Polskich .

Uczestnicy zapoznali się z aktywnymi metodami pracy z uczniem, przybliżającymi historię i kulturę polskich Żydów. Poznali funkcje i możliwości edukacyjne portali internetowych “Wirtualny Sztetl” i “Pamięć Miejsca”, a także nauczyli się, jak tworzyć i wykorzystywać materiały multimedialne w działaniach edukacyjnych związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym.

Szkolenie jest częścią cyklu działań edukacyjno-dokumentacyjnych pt. “Śladami Żydów na Lubelszczyźnie”, w ramach którego odbywają się:

* 3 szkolenia dla nauczycieli (listopad 2010, marzec 2011, maj 2011),
* prezentacje i warsztaty w szkołach
* opracowanie i publikacja przewodnika po żydowskim dziedzictwie kulturowym regionu.

Partnerzy: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie, Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Program szczegółowy:

 

Dzień 1: 27 listopada 2010

Miejsce: Lublin, Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”, ul.Grodzka 21

9:00 – 9:30 – powitanie uczestników i przedstawienie programu

9:30 – 10:30 – “Portret Miejsca” – zwiedzanie wystawy o dzielnicy żydowskiej w Lublinie / Joanna Zętar

10:30 – 11:00 – prezentacja Ośrodka “Brama Grodzka – Teatr NN” / Joanna Zętar

11:00 – 12:30 – “Śladami Żydów na Lubelszczyźnie” – spotkanie z dr hab. Andrzejem Trzcińskim (Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS)

12:30 – 13:00 – przerwa/ kawa

13:00 – 14:00 – ”Poznaj i uszanuj codzienność innych” – prezentacja działań edukacyjnych Muzeum Wsi Lubelskiej / Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra

14:00 – 15:00 – obiad

15:00 – 16:30 – “Podróż do sztetl z I. B. Singerem” – warsztat edukacyjny / Dominika Majuk, Milena Migut

16:30 – 16:45 – przerwa/ kawa

16:45 – 18:15 – “Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata – Trudna Pamięć” – warsztat edukacyjny / Dominika Majuk, Milena Migut

18:15 – 18:30 – kawa/herbata

18:30 – 19:30- “Sztukmistrz z Lublina” – spektakl Teatru NN / występuje Witold Dąbrowski, reżyseria Tomasz Pietrasiewicz

19:30 – 20:00 – “Teatralny i edukacyjny potencjał opowiadania historii” – spotkanie z Witoldem Dąbrowskim

20:00 – kolacja

Dzień 2: 28 listopada 2010

Miejsce: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie, ul. Waśniewskiego 17

8:00- 8:30 – śniadanie

8:30 – 9:30 – wyjazd do Chełma

9:30 – 10:00 – prezentacja Muzeum Historii Żydów Polskich i portalu “Wirtualny Sztetl” / Marcin Dziurdzik

10:00 – 11:30 – “Edukacyjne możliwości portalu Wirtualny Sztetl” – warsztat multimedialny / Marcin Dziurdzik

11:30 – 12:00 – "Mędrcy z Chełma" – prezentacja projektu szkolnego

12:15 – 13:30 – “Chełmscy Żydzi” – zwiedzanie wystawy w Muzeum Ziemi Chełmskiej (ul. Lubelska 55) / Zbigniew Lubaszewski

13:30 – 14:30 – obiad

14:30 – 15:30 – “Tworzymy multimedialną opowieść – fotocast” – warsztat multimedialny z wykorzystaniem materiałów z portalu “Pamięć Miejsca” / Emil Majuk

16:00 – 17:00 – powrót do Lublina

17:00 – 19:00 – ewaluacja i zakończenie szkolenia

 

Print