Year Number of inhabitants Number of Jews Percentage of Jews in total population
1765   4  
1776   13  
1784   27  
1787   20  
1791   17  
1883 2110    
1897 6007 781 13,0
1939 6833 164 2,4
1993   2  
2016 3212    

Source:

  • Łukin W., Dymszic W., Chaimowicz B., 100 jewriejskich miestiecziek Ukrainy. Istoriczieskij putiewoditiel. Wypusk 2. Podolia, Sankt-Pieterburg 2000, pp. 504–505.
Print