This article is not available in selected language.

Markówka

Province: Vinnytsia Oblast / Vinnytsia Oblast (before 1939)
County: Tomaszpol (Томашпіль) / Tomaszpol (Томашпіль) (before 1939)
Community: Markówka (Марківка) / Markówka (Марківка) (before 1939)
Other names: Марківка [official language]; Markówka [English]; Марковка [German / Russian]
GPS: 48.4631° N / 28.7153° E, 48°27'47" N / 28°42'55" E

location

Markówka – wieś na południowo-zachodniej Ukrainie, w rejonie tomaszpolskim, obwód winnicki. Odległa 31 km na południowy wschód od Tomaszpola, 32 km na południe od Winnicy, 282 km na południowy zachód od Kijowa, 792 km na południowy wschód od Warszawy. Leży u źródeł rzeczki Markówki (Szumiłówki) – lewego dopływu Dniestru.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.