W latach 2012–2013 w Łodzi był realizowany projekt „Dzieci Bałut – murale pamięci” poświęcony martyrologii dzieci w latach drugiej wojny światowej. Celem projektu była popularyzacja wiedzy z zakresu doświadczeń Polaków i Żydów w latach 1939–1945 na terenie Łodzi, a także stworzenie okazji do współpracy i integracji różnych środowisk i organizacji w celu budowania lokalnego patriotyzmu obywateli. Na murach budynków w dzielnicy Bałuty namalowano wizerunki małych więźniów łódzkiego getta, obozu dla dzieci polskich przy ul. Przemysłowej i obozu dla Romów. Pięć murali przedstawia dzieci żydowskie: anonimowych chłopców z getta (kamienice przy ul. Łagiewnickiej 33, 35 i ul. Organizacji WiN 16), Dawida Sierakowiaka (budynek przy ul. Spacerowej 8) oraz Abrama Cytryna (budynek przy ul. Starosikawskiej 18).

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Na co dzień i od święta” oraz Muzeum Historii Polski przy współpracy m. in. Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Murale wykonali: Piotr Saul – asystent na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu i Damian Idzikowski – student ASP w Łodzi[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Dzieci Bałut 2. Murale Pamięci [online] http://dziecibalut.pl/?page_id=123 [dostęp: 28.11.2014].