Projekt COOLTOUR OFF zajmuje się turystyką kulturową głównie w obszarze województwa lubelskiego. Poprzez swoje działania pomaga dotrzeć do rozmaitych miejsc związanych z historią i kulturą Lubelszczyzny. Prowadzi do małych miasteczek, gdzie za rogiem przedwojennych zabudowań czai się duch Brunona Schulza. Ale także pozwala na nowo odkryć zakątki regionu, które są już znane z przewodników turystycznych. 

Więcej patrz: COOLTOUR OFF [dostęp: 03.10.2015].

Print