Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” jest organizacją pozarządową, która swoje działania skupia wokół tematyki związanej z historią i kulturą lubelskich Żydów. Stowarzyszenie poprzez realizację swoich projektów stara się poszerzyć świadomość historyczną ludzi, dbać o zabytki kultury materialnej. Zajmuje się także kwestiami związanymi z łamaniem praw człowieka i dyskryminacją.

Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”:

 • prowadzi warsztaty dla uczniów dotyczące praw człowieka i antydyskryminacji;
 • organizuje spotkania, debaty, warsztaty oraz konferencje upamiętniające ważne wydarzenia historyczne;
 • promuje integrację europejską poprzez organizowanie międzynarodowych podróży edukacyjnych do miejsc pamięci w Polsce i na Ukrainie.

Zarząd:
Teresa Klimowicz - prezeska
Jan Kutnik - Członek Zarządu

Oto przykładowe projekty przeprowadzone przez Stowarzyszenie:

 • Polsko-niemiecko-holenderska podróż edukacyjna „Akcja Reinhardt na Lubelszczyźnie”.
 • Śladami Szolsonów. W 2007 r. przeprowadzono badania archiwalne starając się zbadać losy jednej z żydowskich rodzin z Lubelszczyzny – rodziny Szolsonów. Inspirację stanowiła zachowana korespondencja pomiędzy rodziną a jedną z córek – Henią, która w czasie wojny przebywała na terenie ZSRS w Jejsku. W rezultacie powstała broszura opisująca losy rodziny.
 • Summer school „Open school”, 24–29.08.2009 r. Uniwersytet w Kolonii. W sierpniu Ola, Anita i Teresa, na zaproszenie dr Anny Klein, brały udział w Szkole Letniej „Open School” organizowanej przez Uniwerystet w Kolonii. W ramach seminarium „Mapping the Memory”: Holocaust Erinerrungen in europaischen Grenzregionen prowadziły warsztaty dla niemieckich studentów. Celem warsztatów była konfrontacja perspektyw narodowych w oparciu o historię i pamięć w rejonach przygranicznych w Polsce i Niemczech. Osobiste historie pojedynczych osób poddawane były pod dyskusje podzielone na trzy perspektywy: sprawców, ofiar i świadków.
 • Konferencje naukowe organizowane w rocznice Akcji „Erntefest”.  
 • Seminaria na Ukrainie – Zagłada Żydow na Ukrainie w trakcie II wojny światowej (2009 r.) i Ustna historia jako źródło do badań nad historią Holocaustu (2010 r.).
 • Wystawa Ostatnia Droga Lubelskich Żydów – Opuszczony Lublin otwarta przy Placu Litewskim w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu (27.01.2010 r.).
 • Co się wydarzyło 16 marca?. Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”, Koło Naukowe Studentów Judaistyki, Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS oraz Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej w Lublinie zorganizowały prezentację historyczną upamiętniającą 68. rocznicę pierwszych deportacji Żydów z Lublina do obozu zagłady w Bełżcu.
 • Noc Kultury 2010: Żydowska Starówka – spacer po lubelskiej dzielnicy żydowskiej wzbogacony pokazem zdjęć Żydowski Lublin przed wojną i dzisiaj.

Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”​
ul. Weteranów 6/3
20-038 Lublin
e-mail: [email protected]
www.studniapamieci.blox.pl/

Oficjalna strona na Facebooku

Print