Populacja Żydów w Błaszkach
Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent
1764/1765 ponad 500 247 ok. 50%
1793 472 257 58,2%
1808 519 259 49,9%
1835   900 (liczba szacowana na podstawie wykazu zawodów wykonywanych przez Żydów; nie wiadomo, czy byli to stali mieszkańcy miasta)  
1864 2986 1801 60,3%
1872 3508 2113 60,2%
1891 4506 2926 64,9%
1909 5370 3324 61,8%
1919 5567 3791 68%
1921 3896 2186 56%
1931 4986 2237 44,8%
1936 4986 1990 39,9%

 

 

Edukacja
Rok Szkoła publiczna Szkoła żydowska Chedery Szkoła "Jawne"
1850 144      
1883   102    
1916     152  
1933/1934       40
Ruch naturalny
Rok Małżeństwa Urodzenia Zgony
1927 17 37 23
1928 14 32 25
1931 25 116 24
Deklarowany język
Rok Język polski Jidysz Język hebrajski
1931 12% 80% 8%
Struktura zawodowa Żydów w Błaszkach w 1835 r.
L.p. Rodzaj zajęcia

[1.1]

Osoby główne Liczba członków rodziny Liczba pracowników
1. Blacharze 1 2 -
2. Chirurgowie 1 9 -
3. Duchowni 4 20 -
4. Furmani najemni 2 9 -
5. Felczerzy i cyrulicy 3 18 2
6. Fabrykanci cykoryi 1 4 -
7. Farbiarze - - 1
8. Faktorzy 1 5 -
9. Garbarze 8 26 5
10. Grzebieniarze 8 10 -
11. Handlarze mydłem, końmi i zbożem 10 41 -
12. Handlarze tabaki 1 5 -
13. Kupcy i kramarze 14 45 -
14. Kotlarze 2 9 -
15. Krawcy 40 114 21
16. Kuśnierze i czapnicy 10 45 9
17. Kapelusznicy 3 13 2
18. Lniarze i powroźnicy 30 - -
19. Mydlarze 1 3 1
20. Murarze 1 4 -
21. Nauczyciele 8 22 -
22. Piekarze 6 19 -
23. Przekupnie 12 46 -
24. Pasmonici 3 10 -
25. Rękawicznicy 2 8 -
26. Służący domowi 25 - -
27. Służące domowe 40 - -
28. Służba bożniczna 1 3 -
29. Szynkarze 18 41 -
30. Sukiennicy 8 39 15
31. Szklarze 3 13 1
32. Szewcy 2 4 -
33. Tandeciarze 8 27 -
34. Tkacze 1 3 -
35. Tokarze 2 7 -
36. Wyrobnicy 14 42 -
37. Waciarze 2 5 -
38. Woźnice 3 - -
39. Żelaźnicy 5 15 -
RAZEM 304 686 57
  • Na podstawie: H. Marcinkowska, Miasteczko w kolorze niebieskim. Żydzi z Błaszek, Błaszki 2001 (ze zbiorów Działu Dokumentacji Zabytków ŻIH)
Print
Footnotes
  • [1.1] Nazwy używane w XIX w.