W 1765r. w Dubnie mieszkało 1923 Żydów, zajmujących 170 domów.
W 1790 - 2325 osób
W 1847 - 6330 osób
W 1897 - 7108 osób

W 1941 roku w przeddzień niemieckiej okupacji w Dubnie mieszkało około 12 tys. Żydów.

Print