Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle ludności, wyrażony odsetkiem
1870   150  
1890 4557 93 2,0
1933 5422 57 1,1
1937   27  
1939 5648 6 0,1
2011 12 575    

Źródła:

 

Print