Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1808 ok. 505 197 39
1827 ok. 1300 727 57
1857 ok. 1917 1457 76
1897 ok. 7660 4336 56
1921 7346 2834 39
1939 9500–10 570 ok. 3850 ok. 40

Źródło:

Print