Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1869 1782 389 21,8
1880 2287 596 26,1
1890 2401 649 27,0
1900 2717 711 26,2
1910 3114 908 29,2
1921 2931 847 28,9
1931 3311    
2011 6261    

Źródło:

Print