Żydowscy mieszkańcy Jałówki w XIX-XX wieku
Rok Liczba
1847 372
1878 668
1897 1311
1921 558
1938 ok. 100 rodzin
1939 około 850

 

Za: Tomasz Wiśniewski, Bożnice Białostocczyzny, Wydawnictwo Dawid, Białystok 1992, s. 155. 

Print