Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogołe mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1827 1447    
1861 1970 57[1.1] 2,9
1875 2537    
1882 3100    
1897 5800 2050 35,3
1921 11 732 4685 39,9
1931 12 857 4440 34,5
1939 14 000 4475 32,0
2010 16 139  

Źródła:

  • Piasecka R., Społeczeństwo powiatu jędrzejowskiego w latach 1918–1939, Kielce 2000, s. 109 – ludność żydowska w powiatach województwa kieleckiego w XX wieku.
  • Pinkas ha-kehilot. Enciklopedia szel ha-jiszuwim le-min hiwasdam we-ad le-ahar szoat milchemet ha-olam ha-sznija, t. 2, Mehozot Lublin, Kielce, Jerusalem 1999, s. 259 [online] http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pinkas_poland7.html [dostęp: 17.05.2014]. – pozostałe dane z XIX i XX wieku.
  • Wiech S., Osadnictwo Żydów w Jędrzejowie do 1914 r., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1996, nr 179, s. 6 – dana za 1857/1861 rok.

 

Print
Footnotes