Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1563 1120 120 10,7
1785 3073 756 24,6
1815 2017 585 29,0
1863 1405 516 36,7
1880 4945 1868 37,8
1890 4992 1745 35,0
1900 5330 1494 28,0
1910 5296 1705 32,2
1921 5063 1575 31,1
1939 6381 1896 29,7

"Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku Niemcy zajeli Leżajsk i spalili snagogę, a większośc Żydów wygnali za San, do radzieckiej strefy okupacyjnej. Dla pozostałych 350 osób utworzono w 1941 roku getto, w którym zamknięto także około 500 żydowskich uchodźców z Kalisza. W 1942 roku większośc z nich wywieziono do obozów w Rozwadonie i Pełkiniach oraz do getta w Rzeszowie. Pozostałych rozstrzelano na miejscu (...). W październiku 1944 roku mieszkało tu 33 Żydów" Leżajsk - szlak chasydzki (publikacja internetowa w PDF: http://fodz.pl/download/2szlak_chasydzki_lezajsk_PL.pdf - dostęp z marca 2014 roku).

Populacja Leżajska w 2010 roku wynosiła 14 126 mieszkańców.

Źródła:

Dane za lata 1563-1863: Leżajsk - szlak chasydzki (publikacja internetowa w PDF: http://fodz.pl/download/2szlak_chasydzki_lezajsk_PL.pdf - dostęp z marca 2014 roku)

Dane za lata 1880-1921 B. Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930, s. 116.

Dane za rok 1939: J. Pastuszczak, Leżajsk, Kraków 2003, s. 21.

Print