Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Odsetek ludności żydowskiej
1680   10* ok. 6 %
1799 880 171 19,43 %
1808   176 16,4 %
1820 1 407 267 18,98 %
1821   205 14,5 %
1851   374 21,6 %
1858   366 21,4 %
1860   464 26,8 %
1861   366 21,4 %
1864   393 23 %
1865 1 525 (320 rodzin) 393 (87 rodzin) 25,77 %
1878 1 466 380 25,92 %
1887 1 510 430 28,48 %
1891 1 518 (341 rodzin) 494 (107 rodzin) 32,54 %
1905 1 565 510 32,59 %
1911   422  
1921   87  
1941   99  

* - posiadający prawa miejskie ("właściciele placów")

Źródło: A. Szeremeta, Lipsk w XVI-XVIII wieku, w: Lipsk nad Biebrzą. Monografia historyczna do 1914 r., red. Z. Kosztyła, Białystok 1980,s. 22, 25; I. Ihnatowicz, Lipsk w latach 1795-1914, w: Lipsk nad Biebrzą. Monografia..., s. 101-102, 107; I. Ihnatowicz, A. Wyrobisz, Źródła do historii Lipska, w: Lipsk nad Biebrzą. Monografia..., s. 140; 142; E. Anuszkiewicz, Żydzi nad Biebrzą od czasów najdawniejszych do 1941, Ełk 1997, s. 13, aneks 2.

Print