Liczba ludności Lubczy w XVII–XXI w.:

  • XVII w.: 1644 r. – 144 gospodarstwa, 1671 r. – 116 gospodarstw,
  • XIX w.: 1884 r. – ok. 1,3 tys. osób; 1897 r. – 444 gospodarstwa, 3239 osób,
  • XX w.: 1909 r. – 1,6 tys. osób; 1921 r. – 108 gospodarstw, 937 osób; 1996 r. – 540 gospodarstw, 1628 osób; 1997 r. – 1545 osób,
  • XXI w.: 2006 r. – 1,4 tys. osób; 2008 r. – 1,3 tys. osób.  

Dane statystyczne o mieszkańcach miasteczek ujezdu Nowogródzkiego pod koniec lat 60. XIX w. 

 

Liczba wszystkich mieszkańców

Liczba dworzan i duchownych

Liczba kupców i mieszczan (M)

Liczba chłopów (Ch)

% ogólnej ilości mieszkańców

chrz.

Żydzi (Ż)

chrz.

Żydzi (Ż)

M

Ch

Ż

Lubcz

1686

12

-

860

814

-

51,7

48,3

51

Razem w 19 miasteczkach powiatu

18477

519

162

7817

9979

-

46

54

42,3

 

Źródło

Materiały ot nosjaszczesja do nowogo obszczestwennogo ustrojstwa w gorodach imperii (gorodowoje podożenie 16 ifnia 1870 g.), t. 5, Sankt Petersburg 1879, s. 82–102.

Print