Ludność żydowska w Malborku w latach 1813–1939:
Rok Ogólna liczba mieszkańców Żydzi Odsetek ludnosci żydowskiej
1813 4944 11 0,2
1820 5010 52 1,0
1831 5442 81 1,5
1846 6806 131 1,9
1855 7491 247 3,3
1861 7496 265 3,5
1880 9459 306 3,2
1890 10 279 217 2,1
1910 ok. 17 000 187 1,1
1923 20 073 180 0,9
1928 22 976 153 0,7
1933 25 121 133 0,5
1939 26 159 34 0,1

Źródła:

Dane za lata 1813–1880 oraz 1923–1928: Berg G., Geschichte der Stadt Marienburg, Marienburg 1921, ss. 183–184.

Dane za rok 1910: Aschkewitz M., Zur Geschichte der Juden in Westpreussen, Marburg (Lahn) 1967, s. 11.

Dane za lata 1890 oraz 1933–1939: M. Rademacher, Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990 [online], http://www.verwaltungsgeschichte.de/marienburg_op.html|http://www.verwaltungsgeschichte.de/marienburg_op.html]] [dostęp: 30.09.2013].

„Gmina malborska istniała do roku 1938. Część jej członków wyjechała z Malborka tuż po dojściu HItlera do władzy, natomiast pozostała część dostała się w ręce gestapo i została zesłana do obozów koncentracyjnych”.[[refr:.

Print